galex.gr

Δραστηριότητες

nastia List 1

Εκτύπωση
PDF
0nastia List 1

Άρθρα | Administrator | Δευτέρα, 1 Νοέμβριος 2010

READMORE
0ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ
Ρηξικέλευθον   ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 21 (3o /2005) ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005   ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη: οι νέες δυνατότητες   Γράφει ο Στάθης Βαγενάς,
Πτυχιούχος Νομικής, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών
Master  στην ...

Άρθρα | Administrator | Τρίτη, 21 Σεπτέμβριος 2010

READMORE
0Προτάσεις για τη Δυτική Θράκη
News image
//  
Κύριε Διευθυντά,
Ζώντας από κοντά για δέκα χρόνια τα προβλήματα, τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες των κατοίκων της ακριτικής Θράκης και λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος των τελευταίων ...

Άρθρα | Administrator | Τρίτη, 21 Σεπτέμβριος 2010

READMORE
0ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ(Σ
News image
Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ(ΣΔΙΤ)- ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   Γράφει ο Στάθης Βαγενάς Νομικός, Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Παιδαγωγός Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ...

Άρθρα | Administrator | Δευτέρα, 20 Σεπτέμβριος 2010

READMORE
0Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Εκδόσεις "γραμματα" Περιοδική Έκδοση του συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Βάδης Βυρτεμβέργης "ο Αριστοτέλης" Γράφει: Ο Στάθης Βαγενάς Ο πρώτος και κυριότερος παράγοντας της ...

Άρθρα | Administrator | Δευτέρα, 20 Σεπτέμβριος 2010

READMORE

MORE_IN: Άρθρα

-
+
3

Τέρμα η παρελθοντολογία - ας μιλήσουμε για το μέλλον

Εκτύπωση
PDF

 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του δήμου Παλλήνης

 

Στάθης Βαγενάς

Νομικός, Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Παιδαγωγός

Διευθυντής Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του δήμου Παλλήνης

Με το συνδυασμό « δήμος ισχυρός, πόλη με όραμα» του

Υποψηφίου δημάρχου Σπύρου Κωνσταντά

 

Τέρμα η παρελθοντολογία,

                       ας μιλήσουμε για το μέλλον.

      

Περισσότερα...

Εκτύπωση
PDF
Βαγενάς Ευστάθιος
Νομικός, Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Παιδαγωγός
Διευθυντής Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ποιός είμαι:

- Kατάγομαι από το Κομπότι της Άρτας, όπου πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, βιώνοντας από κοντά τα προβλήματα και τις αγωνίες των ανθρώπων της υπαίθρου. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκα με τα κοινά, πιστεύοντας στον άνθρωπο και τις δυνατότητές του να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του και να προσφέρει στην ανάπτυξη του τόπου του.

- Από το 1995 κατοικώ στο Γέρακα Αττικής και είμαι παντρεμένος με τη Βαρβάρα Iωάννου, συνταξιούχο δασκάλα. Είμαι πολύτεκνος πατέρας τεσσάρων(4) παιδιών. Τον Κώστα Αξιωματικό του Ε.Σ, τον Παναγιώτη Καθηγητή Γερμανικής Φιλολογίας, το Σάββα Μουσικό  και τον Αλέξανδρο μαθητή Λυκείου.

Περισσότερα...

Στην Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκτύπωση
PDF

Ο  Σ τ ά θ η ς   Β α γ ε ν ά ς

Ν ο μ ι κ ό ς , Ο ι κ ο ν ο μ ο λ ό γ ο ς , 

Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο ς,  Π α ι δ α γ ω γ ό ς

Στην Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

       Οι θέσεις και οι απόψεις του Στάθη Βαγενά στα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά  θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαιτέρως στα θέματα του νεοσύστατου Δήμου Παλλήνης, που απαρτίζεται από τις  περιοχές  Γέρακα, Παλλήνης και Ανθούσας παίρνουν σάρκα και οστά, ως Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, μέσω του συνδυασμού « δήμος Ισχυρός πόλη με όραμα » του Υποψηφίου Δημάρχου Σπύρου Κωνσταντά.

        Ο Στάθης Βαγενάς, πρώην εκπαιδευτικός και σημερινό ανώτερο τραπεζικό στέλεχος  του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στηρίζει τις νέες αλλαγές και προσπάθειες  του  Συνδυασμού « δήμος Ισχυρός  πόλη με όραμα », συμβάλλοντας με την μακρόχρονη κοινωνική και πολιτική του εμπειρία στα θέματα παιδείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας, αθλητισμού, δημόσιας διοίκησης,  οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης στο δήμο Παλλήνης.

 Συνδημότισσες και Συνδημότες,

         Έχω όραμα για την πόλη και πιστεύω στην ενεργή συμμετοχή όλων των δημοτών και στη συνεργασία όλων των δημοτικών παρατάξεων, για να γίνει ο νέος  δήμος μας, μια σύγχρονη, βιώσιμη, ανθρώπινη και ισχυρή πόλη. Είμαι αποφασισμένος και δεσμεύομαι προσωπικά, να στηρίξω μ’ όλες μου τις δυνάμεις τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του πολίτη της  πόλης μας και αυτό το εγγυάται όλη η προηγούμενη πορεία μου στη  ζωή.

Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  δ η μ ο τ ι κ ό ς   Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

του Συνδυασμού   «δ ή μ ο ς ι σ χ υ ρ ό ς,  π ό λ η  μ ε  ό ρ α μ α»

του  Υ π ο ψ η φ ί ο υ   Δ η μ ά ρ χ ο υ  Σ π ύ ρ ο υ   Κ ω ν σ τ α ν τ ά 

Ήπειρος Ημερολόγιο 2007

Εκτύπωση
PDF

Σύλλογος Ηπειρωτών Γέρακα

Εδώ θα βρείτε το Ημερολόγιο  (PDF 2,13Mb)

Ευστάθιος Βαγενάς

Δραστηριότητες

Μάθε που ψηφίζεις

Μάθε που ψηφίζεις