galex.gr

Προτάσεις για τη Δυτική Θράκη

Εκτύπωση
PDF

Απόσπασμα από Οικονομικός Νοέμβριος 1990 σελ. 1 Απόσπασμα από Οικονομικός Νοέμβριος 1990 σελ. 2

 


Κύριε Διευθυντά,
Ζώντας από κοντά για δέκα χρόνια τα προβλήματα, τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες των κατοίκων της ακριτικής Θράκης και λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος των τελευταίων βουλευτικών εκλογών και των γεγονότων που προηγήθηκαν, θα λάβω το θάρρος να εκφράσω δημόσια ορισμένες σκέψεις μου, οι οποίες σύμφωνα με την ταπεινή μου γνώμη, πιστεύω ότι θα συμβάλουν στην εκτόνωση της ήδη οξυμένης κατάστασης στη Δυτική Θράκη μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων, με την ελπίδα ότι οι προτάσεις μου αυτές προς την κυβέρνηση θα γίνουν γέφυρα επικοινωνίας και συναδέλφωσης μεταξύ των δύο στοιχείων, πιστεύοντας ότι είναι ο μόνος δρόμος για την πρόοδο και ευημερία μιας εθνικά ευαίσθητης περιοχής της πατρίδας μας, όπου χτυπά η καρδιά της Ελλάδας.


Ίδρυση και λειτουργία υπουργείου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή με διευρυμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, το οποίο θα αποτελέσει τον πόλο συσπείρωσης των κατοίκων της περιοχής και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση νέου ανθρώπινου δυναμικού, μιας και θα δίνει άμεσες λύσεις στα ήδη χρονίζοντα προ-βλήματα του τόπου. Το επωνομαζόμενο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης έχει αποδειχθεί ότι ελάχιστα μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και ως εκ τούτου πρέπει να επανεξετασθεί η σκοπιμότητα του και η χρησιμότητα του όσον αφορά τις αρμοδιότητες του για τη Δυτική Θράκη.
Άμεση εκπόνηση από την Κυβέρνηση ενός ειδικά προσαρμοσμένου στις τοπικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες οικονομικού προγράμματος με στόχο την ενίσχυση της περιοχής και δημιουργία κινήτρων για βιομηχανική ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό μπορεί να έχει ως άμεσο   αποτέλεσμα   τη   διευκόλυνση
εγκατάστασης στη Δυτική Θράκη των Ποντίων προσφύγων από τη Σοβιετική Ένωση δίνοντας λύση στο πληθυσμιακό πρόβλημα, που είναι και η αιτία της δημιουργηθείσας κατάστασης. Επίσης μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη συσπείρωση του πληθυσμού στον τόπο του και το σταμάτημα της εθνικά επιζήμιας εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης.
Επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το «Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο» και περαιτέρω διεύρυνση της δραστηριότητας του με τη δημιουργία νέων σχολών και τμημάτων, ώστε να αποτελέσει το πνευματικό προπύργιο της περιοχής ενάντια σε κάθε ξένη επιβουλή.
Δημιουργία εθνικού αεροδρομίου στην Κομοτηνή, ώστε να διευκολύνεται η επαφή και επικοινωνία των κατοίκων με την υπόλοιπη Ελλάδα σε συνδυασμό με τη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Επίσης μακροπρόθεσμα να εξετασθεί η δυνατότητα κατασκευής σύγχρονου οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου Θεσσαλονίκης-συνόρων, με χρηματοδότηση της ΕΟΚ για να τεθεί τέρμα στο μαρασμό και στην απομόνωση μιας ολόκληρης περιοχής. Τα ήδη υπάρχοντα αεροδρόμια της Χρυσούπολης και της Αλεξανδρούπολης πιστεύω ότι δεν καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και η λειτουργία αεροδρομίου στην Κομοτηνή είναι ζήτημα ύψιστης εθνικής προτεραιότητας.
Δημιουργία ειδικής επιτροπής που θα μελετήσει τα προβλήματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Μουσουλμανικά σχολεία και σαν πρώτο μέτρο θα μπορούσε να ληφθεί η υποχρεωτική εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας από τα ελληνόπουλα που φοιτούν σ' αυτά τα σχολεία. Αυτό θα αποτελούσε και μια άμεση απάντηση στο σοβινισμό και τα σχέδια μιας μερίδας της μουσουλμανικής μειονότητας, η οποία εμπνέεται και καθοδηγείται από την Άγκυρα.
Τα προβλήματα με την Τουρκία πρέπει να τεθούν σε καινούργια βάση και τα δύο συνοικούντα στοιχεία να αποτελούν το συνδετικό κρίκο ειρηνικής συνύπαρξης και αμοιβαίας επίλυσης των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών, βασιζόμενοι στις διεθνείς συνθήκες που κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της κάθε χώρας (...).

Διατελώ, μετά τιμής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Δυτική Γερμανία

Burgstrasse 44
7060 Schorndorf Dentschland, 94-1990

 

Ευστάθιος Βαγενάς

Δραστηριότητες

Μάθε που ψηφίζεις

Μάθε που ψηφίζεις