galex.gr

Τέρμα η παρελθοντολογία - ας μιλήσουμε για το μέλλον

Εκτύπωση
PDF

 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του δήμου Παλλήνης

 

Στάθης Βαγενάς

Νομικός, Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Παιδαγωγός

Διευθυντής Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του δήμου Παλλήνης

Με το συνδυασμό « δήμος ισχυρός, πόλη με όραμα» του

Υποψηφίου δημάρχου Σπύρου Κωνσταντά

 

Τέρμα η παρελθοντολογία,

                       ας μιλήσουμε για το μέλλον.

          Το εγχείρημα του Καλλικράτη μιλάει για το μέλλον και τη δημιουργία νέων δομών, αρχών και αξιών, όπου με τις διευρυμένες αρμοδιότητες που εκχωρούνται από την Κεντρική Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και με την εκχώρηση βεβαίως και των αντίστοιχων πόρων, δημιουργείται η δυνατότητα επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων και η άρση των παθογενειών της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

         Ο νέος «δήμος Παλλήνης» ανταποκρίνεται πλήρως στις επιταγές της «Νέας Αρχιτεκτονικής για την Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 3852/2010», καθώς με τον καθορισμό των δημοτικών ενοτήτων «ΓέρακαςΠαλλήνη Ανθούσα» που συνενώνονται σε μία ενιαία και αδιαίρετη πόλη, η οποία ανταποκρίνεται απολύτως   στις πραγματικά επικρατούσες γεωγραφικές, πληθυσμιακές και συγκοινωνιακές συνθήκες της περιοχής μας.

         Έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο το Πρόγραμμα « Καλλικράτης» εξειδικεύει και υλοποιεί, αφενός βασικές συνταγματικές επιταγές για τη συγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε δύο βαθμίδες, τους Δήμους και τις Περιφέρειες, αφετέρου εξειδικεύει την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των δύο (2)βαθμών της αυτοδιοίκησης επί της αρχής της δοτής αρμοδιότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ε.Ε.).

         Οι παραπάνω δύο(2) βαθμίδες διαθέτουν μεγαλύτερο μέγεθος και καλούνται να διαχειριστούν τις τοπικές υποθέσεις, αλλά και να αναλάβουν την τοπική διεκπεραίωση που συνιστούν βασικότατη αποστολή του κράτους. Οι δύο(2) βαθμοί αυτοδιοίκησης λειτουργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων, που τους απονέμονται και οι σχέσεις τους δεν είναι σχέσεις ιεραρχίας και ελέγχου, αλλά σχέσεις συνεργασίας και συναλληλίας (Άρθρο 4 Ν. 3852/2010).

           Πεποίθησή μας είναι, ότι επιχειρείται συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και των αναπτυξιακών δομών της χώρας, ώστε με τη ριζική αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης, άσκησης και διαχείρισης της εξουσίας, να ανταποκρίνεται καλύτερα η χώρα μας στις σύγχρονες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις.

         Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι, ότι τα προβλήματα και οι ανάγκες των δημοτών θα ικανοποιούνται άμεσα, αφού οι υπηρεσίες που θα εμπλέκονται για την επίλυσή τους θα ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς οι δημότες να χρειάζονται να τρέχουν από υπηρεσία σε υπηρεσία για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Αυτό βέβαια, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι η νέα δημοτική αρχή θα διαθέτει ενορατική σκέψη, διευρυμένη αντίληψη και ικανότητα σύνθεσης των απόψεων όλων των δημοτικών παρατάξεων, ώστε να επικρατήσει το δίκαιο και η λογική.

Ορισμένες από τις νέες αρμοδιότητες είναι οι εξής:

  • Πολεοδομία
  • Κτηματολόγιο
  • Πολιτική Προστασία
  • Λαϊκές αγορές
  • Υγειονομικό
  • Σχολική Στέγη
  • Ιατρική περίθαλψη – πρόληψη
  • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση – εξυπηρέτηση του Δημότη
  • Η ανάπτυξη των συνοικιακών συμμετοχικών διαδικασιών

           Από όλα τα παραπάνω ο κάθε δημότης μπορεί να συμπεράνει ότι με τον «Καλλικράτη» δημιουργούνται «Δήμοι – Μικρές κυβερνήσεις», οι οποίες θα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ενός αποκεντρωμένου μοντέλου διοίκησης, ακόμα πιο κοντά στο Δημότη και στην άμεση και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων του.

         Φυσικά, ο νομοθέτης προέβλεψε δικλίδες ασφαλείας, για την ορθότερη και πιο δίκαιη λειτουργία των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού δημιουργούνται οι αντίστοιχοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τη διαφανή, ορθότερη και δίκαιη λειτουργία όλου του διοικητικού –οικονομικού πλέγματος διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων, όπως οι ελεγκτικές επιτροπές, που συνοδεύουν τις αποφάσεις του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και η δημόσια διαβούλευση.

         Πιστεύω βαθιά μέσα μου, ότι για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει ο επικεφαλής δήμαρχος και οι συνεργάτες του, που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις υποθήκες του   « Καλλικράτη» για τις μελλοντικές γενιές, για μια δίκαιη, σωστή και δημοκρατική κοινωνία, όπου θα μεγαλώσουν και θα βιώσουν την καθημερινότητα τα παιδιά μας.

         Καλούνται λοιπόν οι δημότες, να επιλέξουν εκείνο το συνδυασμό και τους υποψηφίους για τη διοίκηση του δήμου μας, με κριτήρια καθαρά αυτοδιοικητικά, ήθους, εντιμότητας, ικανότητας, γνώσης, εμπειρίας και διάθεσης για προσφορά, που να ανταποκρίνονται στις επιταγές της εποχής μας, μακριά από τοπικιστικές λογικές πόλωσης, οι οποίες εκφράζουν κατά τη γνώμη μου το παρελθόν και όχι το μέλλον.

       Βέβαια, για να στεφθεί από επιτυχία η θεσμική υλοποίηση των επιταγών του «Καλλικράτη» απαιτείται ευρύτητα σκέψης, αλλαγή κουλτούρας και ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα, καθώς απαιτείται  συνεργασία όλων των δημοκρατικά εκλεγμένων δυνάμεων και όλων των δημοτών, ώστε ο καθένας από τη μεριά του να συμβάλλει με τις προτάσεις του στη δημιουργία μιας δίκαιης, ανεκτικής και δημοκρατικά διαρθρωμένης κοινωνίας.

         Ως Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του νέου δήμου Παλλήνης με την παράταξη « δήμος Ισχυρόςπόλη με όραμα » του υποψηφίου Δημάρχου Σπύρου Κωνσταντά, ζητώ την ψήφο σας για να στηρίξω το νέο θεσμικό οικοδόμημα του « Καλλικράτη» και να έρθω αρωγός και συμπαραστάτης στα προβλήματά σας και να βοηθήσω μ’ όλες μου τις δυνάμεις στην επίλυσή τους, μακριά από οποιoυδήποτε είδους σκοπιμότητες και λογικές.

Επικοινωνία:  κιν. 6972299245

Website: www.svagenas.gr

Ευστάθιος Βαγενάς

Δραστηριότητες

Μάθε που ψηφίζεις

Μάθε που ψηφίζεις